Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného monitorovania vybraných parametrov v zdravotníctve

Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného monitorovania vybraných parametrov v zdravotníctve