Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heterogénnych systémov IoT využívajúcich technológie Smart Active Cloud s vysokou úrovňou bezpečnosti

Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heterogénnych systémov IoT využívajúcich technológie Smart Active Cloud s vysokou úrovňou bezpečnosti